• Tel: 060 320 1 320
 • info@vrticzivotnihvestina.rs
 • Bulevar Mihajla Pupina 143, 11080 Beograd

Informacije za roditelje

Upis

U toku su promotivne cene upisa

34000 31 000
Vaspitno - obrazovni rad, obroci (doručak, ručak, dve užine), izveštaji o napredovanju deteta, radionice, procena logopeda, sistematski pregled pedijatra, osiguranje deteta.

34000 31 000
Vaspitno - obrazovni rad, obroci (doručak, ručak, dve užine), izveštaji o napredovanju deteta, radionice, sistematski pregled pedijatra, osiguranje deteta, logoped, engleski, sport.

34000 31 000
Pripremni predškolski program, obroci (doručak, ručak, dve užine), izveštaji o napredovanju deteta, radionice, sistematski pregled pedijatra, osiguranje deteta, logoped, engleski, sport , procena zrelosti za školu.

Dokumentacija potrebna za upis deteta:

Dete:

 • Odbijenica
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrda pedijatra da dete može u kolektiv

Za roditelja (podnosioca zahteva):

 • Uverenje o državljanstvu
 • Očitana lična karta
 • Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa

Dete bi trebalo da ima:

 • Kompletnu presvlaku – gornji i donji deo, čarapice, majcu (bodi), gaćice
 • Gumene čizme i kabanicu

Za jaslice:

 • Dovoljan broj pelena
 • Krema, maramice
 • Nošu (ukoliko dete koristi)
 • Lutkicu ili cuclu ukoliko se dete uspavljuje pomoću toga

Adaptacija na vrtić

Kako proci kroz period adaptacije

Adaptacija deteta na vrtić je najčešće teška i za roditelje i za dete. Vrlo često je to prvo odvajanje i sasvim je prirodno da postoji bojazan i kod jednih i kod drugih. Pružamo Vam savete kako da ovaj period prevaziđete što lakše, a naši vaspitači će Vam biti na raspolaganju ukoliko budete imali nekih dodatnih pitanja.

- Razgovarajte sa detetom o polasku u vrtić
- Budite pozitivni, nemojte dete plašiti vrtićem, vaspitačima
- Ukoliko ste u mogućnosti, boravite prvih dan, dva sa detetom u vrtiću
- Prilagođavanje treba započeti početkom nedelje
- Uvek se pozdravite sa detetom, ali skratite rastanak
- Plakanje, negodovanje, tugovanje, ljutnja su sastavni deo adaptacije
- Negativne reakcije se mogu javiti prvog ali i desetog dana boravka
- Prve dve nedelje dete će dolaziti skraćeno u vrtić
- Vreme boravka se postepeno produžava
- Budite nežni, imajte razumevanja, budite im dodatna podrška tih dana
- Ukoliko imate dileme ili brige u vezi adaptacije podelite ih sa zaposlenim vrtića
- Nemojte odustajati od adaptacije ma koliko vam bilo teško!

Subscribe to our Newsletter

Enter your email and we'll send you details about new courses and events.